Tajný výlet

na Štěpána jsme si vyšli na tajný výlet - začalo to na Valdeku a pokračovali jsme do Království,kde nás pan Koňák pustil do kostela a dělal nám průvodce.Vyběhli jsme na kopec Jitrovník ke křížové cestě a nakonec směr Šluknov do restaurantu s názvem Bar a tím byl výlet ukončen.Děkuji našim průvodcům Milušce a Vaškovi za krásný den.

Posílám pár obrázků z výletu jarda
 
 

Stezka odvahy – překrásný výlet pro děti i dospělé

39. ročník - 5. 5. 2018

Letošní Stezka odvahy připadla na sobotu 5. května. Pochod byl oblastí NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Tradičně vedly dvě trasy – delší 8 km a kratší pro kočárky 4,5 km, kterou prošlo 72 kočárků. Počasí bylo jako malované, svítilo sluníčko a bylo krásně. To také přispělo k největší účasti za všechny ročníky, 509 dětí a 731 dospělých, celkem 1 240 účastníků.

S přípravou a organizací jsme začali o mnoho týdnů dříve a podílelo se na nich 40 členů KČT odboru Rumburk a 31 přátel turistiky a obsluhy. Po mnoha odpracovaných hodinách a potvrzené objednávce na slunečné počasí mohlo vše vypuknout a začít 39. ročník naší Stezky odvahy.

Start byl u informačního centra v Brtníkách a provázela ho jasná obloha a dobrá nálada všech zúčastněných. Všechno klapalo jako na drátku, děti i rodiče byli natěšeni a plni očekávání. Na delší trase jako zpestření dlouhého pochodu byly připraveny čtyři kontroly s razítky, na kočárkové s malými plyšáky.

V cíly, na Turistické louce v Kopci, již byly nachystány odměny v podobě ručně vyráběných medailí, účastnických listů, soutěží a dobrot za doprovodu živé hudby – trampské skupiny P.R.T.  Soutěže za sladkosti očekávaly své první soutěžící, Kolo štěstí pro každého vydávalo ceny, v dolní části louky se airsoftové terče a zbraně okamžitě staly středem pozornosti starších dětí a v potůčku se cákaly ti mladší.  Děti byly stále plné elánu, zatímco jejich doprovod často sbíral síly na dece či u táboráku. Svůj prodej tu měla restaurace Fakulta z Kyjova a měli se co otáčet. Také stánek s cukrovou vatou a dalšími drobnostmi ke koupi pana Charouze byl v obležení.

Naše půvabná čertice si letos přivedla kouzelnou pomocnici v podobě vlastní dvouleté dcerky. Moc jim to spolu slušelo. Procházely soutěže, menším dětem pomáhaly a větší trochu pozlobily.

Nejmladšími účastnicemi her byly dvě nádherné holčičky, kterým bylo 14 měsíců. Nejen u našeho úkolu s házením míčků na plechovky se staly okamžitě středem pozornosti. Za malé pomoci tatínků jej brzy splnily.

Opět, a s velkou radostí, jsme zde potkávali druhou i třetí generaci stezkařů, rodičů a prarodičů s dětmi a vnoučaty. Rodičů a prarodičů, kteří se sami jako malí účastnili naší Stezky odvahy.

Často unavené, ale spokojené úsměvy návštěvníků nám říkaly, že jsme vše připravili dobře. A to pro všechny pořadatele moc znamená, vždyť příští rok nás čeká jubilejní, již 40. ročník!

Veliké poděkování patří všem sponzorům, firmám i jednotlivcům.  Finanční podporu jsme měli u města Rumburk a obce Staré Křečany. Nesmíme zapomenout na České dráhy, které nám i přes problémy s výlukou v posílených spojích přivezli velkou část návštěvníků. Bez pomoci těchto všech by nebylo možné takto rozsáhlou akci zorganizovat.

Také chceme poděkovat studiu Vandej, které připravilo a zveřejnilo velice hezkou reportáž z celé naší akce. Těchto pár minut přiblíží tento den a jeho atmosféru lépe, než spousty slov.

Děkujeme a těšíme se zase za rok na 40. ročníku!

foto zde: kctrumburk.rajce.idnes.cz/stezka_odvahy_5._5._2018/

reportáž zde: www.youtube.com/watch?v=3sZhwfVTh2k

Za KČT Rumburk Brodinová Petra

 

Výroční členská schůze KČT odboru Rumburk 21.1.2018

V neděli jsme se sešli v Klášterní restauraci na výroční schůzi. Probraly se interní záležitosti, potom se posedělo, popilo, zazpívali jsme si a hlavně jsme se dobře pobavili.

Výroční členská schůze KČT odboru Rumburk

 

V neděli, 21. 1. 2018, jsme se sešli v Klášterní restauraci v hojném počtu. Přišlo 42 členů a 17 hostů.

Schůzi zahájil předseda, Václav Provazník, zprávou o činnosti. V loňském roce jsme měli naplánovaných 41 akcí, uskutečnilo se 48 akcí:

            35 pěších výletů - uskutečnilo se 32 s účastí 1154 osob

            3 vodácké výlety -  uskutečnily se 2 s účastí 8 osob

            1 lyžařský výlet - nekonal se, nebyl sníh. Nahradil ho pěší výlet

            2 brigády na turistické louce – uskutečnilo se 10 s účastí 134 brigádníků a bylo                        odpracováno 1 285 hodin

Celkem se všech výletů zúčastnilo 1162 účastníků, z toho 340 členů a 822 hostů. Potěšila nás kladná odezva od hostů (nečlenů) na naše akce.

Mezi největší akce patří Stezka odvahy (výlet pro rodiče prarodiče s dětmi), která nechyběla ani v minulém roce. Byl to již 39 ročník, počasí, zprvu nepříznivé, se umoudřilo a den to byl velice hezký. Zaregistrovalo se 667 osob a na méně náročnou trasu se vydalo 30 kočárků.

Na přípravách se podílelo 56 pořadatelů, což byli naši členové a přátelé našeho odboru a přípravě a průběhu se věnovalo 797 hodin našeho volného času.

Spolupořadatelem této akce je město Rumburk, které přispívá částkou 10 000,- Kč. Náklady převyšují částku 30 000,-Kč a tímto děkujeme všem sponzorům.

Dalším přispívatelem je obec Staré Křečany, která nás podporuje v naší činnosti. Tímto děkujeme zástupcům obce v čele se starostou Františkem Moravcem.

Nejznámější a největší akce jsou Novoroční výstup na Tanečnici (34. ročník), Stezka odvahy (38 ročník), Vzpomínkový memoriál na kamarády (39. Ročník), Štěpánský tajný výlet (35. ročník) a Turistický Silvestr tradičně pořádaný 29. 12. na ukončení našeho společného roku.

Výlety vedly naše členy i hosty za poznáním přírodních krás, kulturního bohatství a historie našeho kraje, vlasti i sousedního Německa. Na všech těchto akcích byla bohatá účast veřejnosti, pozvaných hostů a samozřejmě našich členů.

Po projednání interních záležitostí jsme přijali nové členy, ing. Jana Bukvu, MUDr. Simonu Bukvovou a jejich dva syny Honzíka a Šímu.

Následovala diskuze, do které se zapojilo i 7 ze 17 našich hostů, a to: senátor ing. Zbyněk Linhart, Irena Uličná (KČT Varnsdorf), Václav Hieke (zástupce oblast a KČT Krásná Lípa),    Mgr. Helena Landová (KČT Šluknov), ing. Jaroslav Sykáček (starosta města Rumburk), František Moravec (starosta obce Staré Křečany), Jaroslav Lexa (KČT Dolní Poustevna), Jaroslav Schod (zájemce o členství), Bc. Lenka Obergruberová (KČT Rumburk), Pavel Benda (ředitel správy Národního parku).

Na výlety zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, zajímavá zákoutí, rádi se dozvědí něco o historii, či jenom procházky, na kterých nechtějí být sami.

Informace o chystaných akcích najdete ve vývěsních skříňkách v Rumburku a Mikulášovicích a na našich internetových stránkách KČT Rumburk https://kct-rumburk-cz.webnode.cz/

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších výletech za zajímavostmi.

Za KČT Rumburk Brodinová Petra

foto zde: kctrumburk.rajce.idnes.cz/Vyrocni_clenska_schuze_21._1._2018/

Novoroční výstup na Tanečnici 1. 1. 2018

Novoroční výstup na Tanečnici v hojném počtu. Letos byl nádherný výhled. 
Zdraví Iva
 

Výlet na Tolštejn 17. 2. 2018

Tuto sobotu jsme se chtěli vydat na Brtnické ledopády. Počasí nám výlet překazilo, ledopády téměř nejsou a tak jsme se vydali směrem na Jedlovou, Tolštejn a do Jiřetína pod Jedlovou.
Obrázky dodala Iva.
 


Více zde: https://kct-rumburk-cz.webnode.cz/kronika/a2018/