Něco málo z historie KČT Rumburk

Při hledání počátků našeho klubu jsme se dostali až do roku 1970. Klub byl tehdy pod záštitou TJ Spartak Jiříkov a úzce spolupracoval s oddílem vodní turistiky. Vzhledem k tomu, že většina členů byla z Rumburku, bylo rozhodnuto, že zde bude založen nový odbor turistiky, což bylo podpořeno i okresním svazem turistiky, který o to již léta usiloval. Samostatný odbor turistiky TJ Rumburk byl založen 15.1.1972 v Kyjově, na výroční členské schůzi odboru turistiky TJ Spartak Jiříkov. Předsedou se stal Václav Petr a místopředsedou Vladimír Tvrdík.

Pořádaly se výlety pěší, na kolech i vodácké dovolené. Pomalu začaly vznikat naše tradiční akce. Ať už to byly dálkové pochody Za nejsevernější chalupou, Za nejsevernějším nádražím, Novoroční výstup na Tanečnici, Tajný výlet, či třídenní akce Memoriál Vlasty Tichého.

Trampská kapela Širák byla po dlouhá léta nedílnou součástí oddílu. Doprovázela svou hudbou téměř všechny akce. Hrálo se nejen u ohně, ale i ve vlaku, při posezeních, na schůzích.

V roce 1995 se KČT Rumburk  zasloužil o první znovuvzkříšení rozhledny na Dymníku, a v roce 2005 o obnovení pramenů Mandavy. Jeho členové odpracovali stovky brigádnických hodin ve prospěch veřejnosti.

Psal se rok 1980 a KČT Rumburk zorganizoval první ročník ,,Stezky odvahy". Je to naše největší akce s účastí veřejnosti, na které se v roce 2018 sešlo rekordních 1.240 lidí. V roce 2019 se pořádal jubilejní 40. ročník. 

Dnes má oddíl svou turistickou základnu na Turistické louce v osadě Kopec, kde se hlavní akce klubu pořádají. A jak se mění doba, mění se i klub, ale jeho podstata, přátelství lidí spojených láskou k přírodě, zůstává:

„Víš, kamaráde, co je to štěstí?

Štěstí, to je bágl na zádech, kamarádi vedle tebe a dálky před tebou“.