STEZKA ODVAHY KČT RUMBURK

Konečně jsme se dočkali - 41. ročník se uskutečnil 12. 9. 2020

Na startu 41. Stezky odvahy bylo rušno i přesto, že mnoho lidí odradily od účasti obavy ze šířícího se onemocnění Covid, kvůli kterému jsme termín konání posunuli.

Start, na kterém se zaregistrovalo 255 dětí a 291 dospělých provázela jasná slunečná obloha a dobrá nálada organizátorů i všech 546 zúčastněných. Turistický pochod „Stezka odvahy 2020“ vedl malebnou oblastí NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Tradičně byly vyznačeny dvě trasy – delší 8 km a kratší pro kočárky 4 km, kterou prošlo 44 kočárků.

KUDY TUDY STEZKOU ODVAHY

Hlavní trasa vedla ze startu po zelené turistické značce kolem bývalého zámku Šternberk až k tzv. Písečné bráně. Zde trasa opustila značenou turistickou cestu a vedla vlevo směrem k Stürmerovu dolu. Ale ještě, než jsme do něj vstoupili, odbočili jsme vlevo do soutěsky a sestoupili do Jestřábího dolu a dále až k Brtnickému potoku. Zde se trasa napojila na modrou turistickou značku, která nás dovedla až do osady Kopec.

MEDAILE, CO KUS TO ORIGINÁL

Na delší trase byly pro zpestření dlouhého pochodu připraveny kontroly s razítky, na kočárkové trase kontrola s malými plyšáky a hračkami pro malé účastníky. Cílem obou tras byl na turistické louce v osadě Kopci, kde mají rumburští turisté vybudovanou základnu. Zde již byly nachystány odměny v podobě ručně vyráběných medailí a účastnických listů.

VYŘÁDILI SE VŠICHNI

Na malé účastníky čekaly zábavné soutěže. Vázání šátku, kopání na fotbalovou branku, házení kroužků, shazování plechovek malí účastníci se zápalem plnili za pomoci svých rodičů a prarodičů a nadšeně si odnášeli odměny v podobě drobných sladkostí a hraček. V obležení byla také tombola Štěstí pro každého, která vydávala připravené ceny jako na běžícím pásu. Děti byly plné elánu. Zúčastnily se malování s Hankou či veselé muzikoterapie (bubnování) s Martinou a mnohé se při svém prozkoumávání okolí cákaly v potůčku za chatou, který je zázračný, protože teče do Kopce.

OPATŘENÍ PROTI HLADU A TRUDOMYSLNOSTI BYLA ÚSPĚŠNÁ

Pro malé dovádějící a jejich rodiče a prarodiče i pro kolemjdoucí, kteří průběžně zavítali na turistickou louku, byl zajištěn prodej občerstvení, dobrého jídla, pití, sladkostí apod. a na připraveném ohni si mnozí opékali špekáčky či jiné dobroty. A tak se soutěžilo, poběhávalo, posedávalo, švitořilo a povídalo a všude panovala pohodová nálada účastníků s úsměvy ze zážitků a dobrého jídla a pití. A to bylo nejlepší odměnou pro organizátory, že se vše vydařilo.

ZAJÍMAVOSTI 41. ROČNÍKU STEZKY ODVAHY

Na závěr nějaké zajímavosti. Sluníčko svítilo celý den, také zde svítilo mnoho dětských očí, nejmladší z dětí byl Vojtíšek z Mikulášovic ve věku tří týdnů. Na akci se podílelo 40 členů KČT odboru Rumburk a 25 přátel turistiky a obsluhy.

Nejstarším z organizátorské party turistů byl 91letý, věčně čiperný Jirka.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem našim sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří letošní Stezku odvahy podpořili, v čele s městem Rumburk, obcí Staré Křečany a Klubem českých turistů, sekce rodinné turistiky.

Text a foto: Vlasta Hnilicová – KČT Rumburk