STEZKA ODVAHY, KČT RUMBURK

44.ročník se uskutečnil dne 16.9.2022

 

 

              

______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

STEZKA ODVAHY, KČT RUMBURK

43.ročník se uskutečnil dne 10.9.2022

 

V sobotu 10.9.2022 proběhla tradiční akce KČT, odbor Rumburk.

Čtyři stovky účastníků, dětí s rodiči či prarodiči, se zaregistrovalo

a prošlo jednu ze dvou tratí, pěší nebo kočárkovou,

se startem v Brtníkách a koncem na louce u turistické základny, v osadě Kopec.

Zde již na malé účastníky čekala dřevěná, malovaná medaile, diplom a soutěže s drobnými odměnami.

Celou akci zajišťovalo 50 pořadatelů a členů obsluhy.

Na turistickou louku v průběhu dne zavítala stovka dalších návštěvníků,

kteří si přišli posedět, popovídat s přáteli a poslechnout trocha hudby.

Děti se vydováděli u soutěží, ve sportovním koutku či u blízkého potůčku.

Velké poděkování patří všem sponzorům, organizátorům a přátelům, kteří se na akci podíleli.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

STEZKA ODVAHY, KČT RUMBURK

42. ročník se uskutečnil dne 11. 9. 2021

Naší největší akcí pro veřejnost je Stezka odvahy, turistický pochod pro děti s rodiči. 

Zvolili jsme k němu výhodnější podzimní termín. Při přípravě trasy Stezky jsme museli improvizovat, protože původně vybraná trasa byla v důsledku probíhající kůrovcové těžby značně zdevastována. Také jsme doufali, že nám vydrží příznivé počasí, které trvalo předcházejících 10 dnů. Ale v sobotu, jako na potvoru, přišla studená fronta a trápila účastníky chladem a přeháňkami.

Přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 213 dětí a 206 dospělých.

O jejich pohodlí na trasách i v cíli se staralo 62 členů a přátel našeho odboru.

O občerstvení všech účastníků i pořadatelů bylo dobře postaráno.

Letošní novinkou bylo účast 11 členů skautského oddílu z Rumburku, kteří pomáhali při soutěžích a v cíli. Jejich pomoc byla rozhodně přínosem a vážíme si jí.

K tomu všemu kapela vyhrávala oblíbené trampské písničky.

Veliké poděkování patří všem našim sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří letošní Stezku odvahy podpořili, v čele s městem Rumburk, obcí Staré Křečany a Klubem českých turistů Rumburk.

 

Tradiční akce KČT Rumburk - turistický pochod s cílem v osadě Kopec, na základně turistů.

a v cíli to nekončilo,... všichni dostali diplom a medaili...

soutěžilo se....

 

malovalo se .... na sebe i na papír...

a vyhrál každý ....

dělali se dobroty na ohništi ...

 nechyběli stánky s občerstvením ...

______________________________________________________________________

 

                            

                                   

STEZKA ODVAHY KČT RUMBURK

Konečně jsme se dočkali

41. ročník se uskutečnil 12. 9. 2020

Na startu 41. Stezky odvahy bylo rušno i přesto, že mnoho lidí odradily od účasti obavy ze šířícího se onemocnění Covid-19, kvůli kterému jsme termín konání posunuli.

Start, na kterém se zaregistrovalo 255 dětí a 291 dospělých provázela jasná slunečná obloha a dobrá nálada organizátorů i všech 546 zúčastněných. Turistický pochod „Stezka odvahy 2020“ vedl malebnou oblastí NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Tradičně byly vyznačeny dvě trasy – delší 8 km a kratší pro kočárky 4 km, kterou prošlo 44 kočárků.

KUDY TUDY STEZKOU ODVAHY

Hlavní trasa vedla ze startu po zelené turistické značce kolem bývalého zámku Šternberk až k tzv. Písečné bráně. Zde trasa opustila značenou turistickou cestu a vedla vlevo směrem k Stürmerovu dolu. Ale ještě, než jsme do něj vstoupili, odbočili jsme vlevo do soutěsky a sestoupili do Jestřábího dolu a dále až k Brtnickému potoku. Zde se trasa napojila na modrou turistickou značku, která nás dovedla až do osady Kopec.

MEDAILE, CO KUS TO ORIGINÁL

Na delší trase byly pro zpestření dlouhého pochodu připraveny kontroly s razítky, na kočárkové trase kontrola s malými plyšáky a hračkami pro malé účastníky. Cílem obou tras byl na turistické louce v osadě Kopci, kde mají rumburští turisté vybudovanou základnu. Zde již byly nachystány odměny v podobě ručně vyráběných medailí a účastnických listů.

VYŘÁDILI SE VŠICHNI

Na malé účastníky čekaly zábavné soutěže. Vázání šátku, kopání na fotbalovou branku, házení kroužků, shazování plechovek malí účastníci se zápalem plnili za pomoci svých rodičů a prarodičů a nadšeně si odnášeli odměny v podobě drobných sladkostí a hraček. V obležení byla také tombola Štěstí pro každého, která vydávala připravené ceny jako na běžícím pásu. Děti byly plné elánu. Zúčastnily se malování s Hankou či veselé muzikoterapie (bubnování) s Martinou a mnohé se při svém prozkoumávání okolí cákaly v potůčku za chatou, který je zázračný, protože teče do Kopce.

OPATŘENÍ PROTI HLADU A TRUDOMYSLNOSTI BYLA ÚSPĚŠNÁ

Pro malé dovádějící a jejich rodiče a prarodiče i pro kolemjdoucí, kteří průběžně zavítali na turistickou louku, byl zajištěn prodej občerstvení, dobrého jídla, pití, sladkostí apod. a na připraveném ohni si mnozí opékali špekáčky či jiné dobroty. A tak se soutěžilo, poběhávalo, posedávalo, švitořilo a povídalo a všude panovala pohodová nálada účastníků s úsměvy ze zážitků a dobrého jídla a pití. A to bylo nejlepší odměnou pro organizátory, že se vše vydařilo.

ZAJÍMAVOSTI 41. ROČNÍKU STEZKY ODVAHY

Na závěr nějaké zajímavosti. Sluníčko svítilo celý den, také zde svítilo mnoho dětských očí, nejmladší z dětí byl Vojtíšek z Mikulášovic ve věku tří týdnů. Na akci se podílelo 40 členů KČT odboru Rumburk a 25 přátel turistiky a obsluhy.

Nejstarším z organizátorské party turistů byl 91letý, věčně čiperný Jirka.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem našim sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří letošní Stezku odvahy podpořili, v čele s městem Rumburk, obcí Staré Křečany a Klubem českých turistů, sekce rodinné turistiky.

Text a foto: Vlasta Hnilicová – KČT Rumburk