_______________________________________________________________________________________

 

KČT RUMBURK ve spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany pořádá

dne 16.9.2023

STEZKU ODVAHY – 44. ROČNÍK

Pěší turistická akce pro děti s rodiči a prarodiči

územím CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.

Start: z Brtníků 7,30 hod - 11,30 hod.

Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk

Trasy: 8  km a 4 km pro kočárky

 ________________________________________________________________________________________

20.2.2023

 

JIZERSKOU   STOPOU, 25.2.2023

Vážení milovníci úzkých prkýnek a bílé stopy.  

Protože sníh z našich z Lužických hor jaksi zmizel

dovolte mi, abych Vás pozval na lyžařský výlet do mých oblíbených Jizerek.

Na hojnou účast se těší váš lyžník Přem. Homolka

Prosím o přihlášky do Čt  23.2. 2023

---

Odjezd:  7.oo hod. autem do Vdf nádr., dále vlakem 7.24 hod. do Liberce

Trasa:    Jizerská magistrála, cca 18 km, možnost zkrácení či prodloužení dle sněhových a kondičních podmínek

Sníh:      jarní firn, mokrý, místy zmrzlý, upravené stopy

S sebou: svačinu, teplé nápoje, mazání na lyže (doporučuji klistry)   

Návrat:  podle toho, jak to stihneme (vlakem z Lb 15.31 hod.)

 

 

_____________________________________________________________________________

Únor 2023

Rumburk jede!

Napsali o nás hezký článek v turistickém magazínu :-)

https://turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=603&title=klub_ceskych_turistu_v_rumburku 

____________________________________________________________________________________________________________________

29.12.2022

_______________________________________________________________________

15.12.2022

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT RUMBURK

se koná v sobotu 14.1. 2023 od 11,00 hodin, v restauraci Hvězda Rumburk

Vstup do restaurace již od 10,00 hodin.

Na schůzi je možné zaplatit členské příspěvky.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

15.9.2022

 

Dne 19.-21.srpna 2022 se bude konat 44. ročník

,, Vzpomínkový memoriál na kamarády ,,

Osada Kopec, základna

(Klubová akce, pouze pro členy a pozvané hosty) 

___________________________________________________________________________

2.6.2022

MÁME NOVOU KLUBOVNU

Klub českých turistů v Rumburku má od 2.6. 2022 novou klubovnu v budově Kamzíku na adrese Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk.

Na slavnostní otevření byl pozván starosta města Lumír Kus, kterému předseda KČT Jan Bukva poděkoval za podporu

a spolupráci.

Klubovnu budou členové používat k besedám, přednáškám a především jako zázemí svých nejmenších členů,

pro které v části klubovny byla zřízena herna, pracovní i hudební koutek.

Poděkování si zaslouží také manželé Simona a Jan Bukvovi,

kteří na své náklady provedli celkovou rekonstrukci a vnitřní prostory kompletně vybavily.

Konečně budou mít naši turisté zázemí, jakou si jeho tradice a členové zaslouží. 

_____________________________________________________________________________

31.3.2022

_______________________________________________________________________

8.3.2022

!! Změna, přesun výletu na sobotu - 12.03. 2022 !! 

12.3.  PŘES JELENÍ SKÁLU NA PĚTIKOSTELNÍ KÁMEN

Prohlídka nové turistické lávky

zpět z Pětikostelního kamene vyhlídkovou trasou do Jedlové. 

Odjezd: vlakem v 10.06 hod.

Trasa: 6 km, nenáročná

Zodpovídá: Zuzana Benediktová

_________________________________________________________________________________

 

Dne 5.2.2022

pořádá SPOLEK PŘÁTEL RUMBURK

vycházku Antonínovým údolím

 zodpovídá p. Vlasta Hnilicová

______________________________________________________________________

 

NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ NA ZÁKLADNĚ

Společná setkávání členů odboru.

(Piknik, případně výlet)

Sraz: základna Kopec

Kdy: 10.4., 8.5., 9.10., 13.11.2022,

od 10.00 hod.

Zodpovídá: Přemysl Homolka

________________________________________________________________________

PF 2022

______________________________________________________________________ 

8.12.2021

22.1.2022      

Výroční členská schůze KČT Rumburk

kde: restaurace Hvězda Rumburk

kdy: v 11 hod.

________________________________________________________________________

7.11.2021

20.11.2021             

PRACOVNÍ BRIGÁDA NA ZÁKLADNĚ KOPEC

Sraz na základně: v 09,30 hod.

________________________________________________________________________

7.11.2021

KČT Krásná Lípa pořádá pro zájemce o zimní táboření a lyžařskou turistiku: 

MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ ČR V KRÁSNÉ LÍPĚ

39. ročník

NEJSEVERNĚJŠÍ ZIMNÍ TÁBOŘENÍ V ČR POD VLČÍ HOROU

Termín konání: 13. – 16. ledna 2022   

Přihlášky: do 30.11.2021

Další informace viz: https://www.zimnisraz-krasnalipa.eu/cz/hlavni.php

________________________________________________________________________

30.8.2021

 

Máme vodu.

Píše se rok 2021

 

V květnu a v červnu letošního roku se nám podařilo zbudovat 24 m hluboký studniční vrt

na naší turistické základně v osadě Kopec.

Město Rumburk na tuto akci přispělo částkou ve výši 80.000,- Kč.

Děkujeme tímto také Správě národního parku České Švýcarsko

a vodoprávnímu úřadu v Rumburku za poskytnutou součinnost. 

  

Místo vrtu se nachází v nadmořské výšce 360 m n.m. v oblasti lužického zlomu,

který odděluje dva odlišné geologické celky - území lužického  magmatického původu 

a pískovcové české křídové pánve.

Samotná lokalita spadá do okrajové oblasti lužického žulového plutonu.

Ten je zde budován tzv. brtnickou žulou. Brtnická žula je hrubozrnná, typická růžovou až červenou barvou.

Oblastí lokality probíhá zlom směru SV-JZ, za nímž severně se vyskytuje lužická žula. 

 

Samotný vrt byl prováděn rotačněíklepovým způsobem se vzduchovým výplachem.

Obsyp vrtu byl proveden kačírkem s následnou cementací mezikruží zajílováním granulovaným bentonitem. 

 

________________________________________________________________________

12.8.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8.2021

KČT RUMBURK ve spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany pořádá

 

 dne 11.9.2021  STEZKU ODVAHY

42. ročník

Pěší turistická akce pro děti s rodiči a prarodiči s dětmi

územím CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.

Start: z Brtníků 7,30 hod - 11,00 hod.

Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk

Trasy: 8  km a 4 km pro kočárky

 

_______________________________________________________________________

9.6.2021 

Dne 20.-22.srpna 2021 se bude konat 43. ročník

,, Vzpomínkový memoriál na kamarády ,,

Osada Kopec, základna

(Klubová akce, pouze pro členy a pozvané hosty)

________________________________________________________________________

9.6.2021

První setkání:     

Zveme všechny členy KČT Rumburk na členskou schůzi,

která se bude konat

v sobotu 19.6.2021, v 15.00 hod.,

v restauraci  Hvězda v Rumburku.

(Přístup do sálu již od 14 hod.) 

_______________________________________________________________________________________________________________

1.6.2021

 

Zahájení příprav akcí Memoriál 2021 a Stezka odvahy 2021

____________________________

 

V měsících srpen až listopad 2021 se budou konat pravidelná měsíční setkávání členů odboru

na základně v Kopci, každou druhou neděli v měsíci

( 8.8., 10.10., 14.11.2021 za účelem společného pikniku a pokecu)

 

_______________________________________________________________________________________

16.2.2021

 

Milí přátelé, turisté a všichni, co jste Vaška znali. 

Zpráva o náhlém a neočekávaném skonu našeho předsedy, pana Václava Provazníka, nás všechny těžce zasáhla. 
 
Smuteční obřad se bude konat ve čtvrtek 18.2.2021, v 11.00 hod. na hřbitově v Mikulášovicích.
 
Rozloučení pro členy našeho odboru se bude konat na naší základně v Kopci, až to koronavirová opatření a počasí dovolí. 
                                                                
 

... Nyní už se na nás usmívá z nebes.

Vzpomínejme.

Budeš nám chybět ...

 

______________________________________________________________________________

3.11.2020

 

Vážení přátelé, turisté.

Vzhledem k aktuálně přijatým omezením v souvislosti se šířením viru COVID-19,

výbor KČT odbor Rumburk se na výborové schůzi dne 29. 09. 2020 rozhodl zrušit konání členských schůzí

a zrušit či přesunout plánované akce, výlety (na zatím neznámý termín), po dobu trvání nouzového stavu

a šíření onemocnění COVID-19.

 

______________________________________________________________________________